• 6 April 2018

Què acredita la inscripció al RAE?

Les empreses que volen intervenir en un procés de contractació o subcontractació en el sector de la construcció s’han d’inscriure al Registre d’empreses acreditades (REA). També s’hi han de registrar les empreses que desplacin treballadors a altres comunitats autònomes quan la seva primera prestació de serveis s’hagi de dur a terme en l’àmbit territorial de Catalunya.

La inscripció d’obres i serveis Carmelo al Registre d’Empreses Acreditades (REA) acredita que compleix els requisits de solvència i qualitat als quals estem obligats per llei. És a dir, acreditem que la nostra empresa disposa de:

  • Infraestructura i mitjans adequats per dur a terme l’activitat i exercir directament la direcció dels treballs, assumint els riscos, obligacions i responsabilitats inherents a l’activitat empresarial.

  • Una organització preventiva adequada.

  • Personal amb la formació necessària en matèria de prevenció de riscos laborals.

  • Telèfon:
    +34 607 240 726

  • Carrer Font del Capellà 24 1º 08232 Viladecavalls
    Barcelona

Obres i serveis Carmelo

Empresa amb mentalitat de futur i en constant evolució, utilitzem mitjans tècnics d’última generació, garantint així la màxima qualitat en els nostres treballs. Busquem la major implicació i rapidesa en tots els projectes en què intervenim, oferint el millor rendiment i resultat, i així garantim l’opció més òptima per als nostres clients.

Actualitat
© Copyright 2017 obresiserveiscarmelo.com by lawebeixerida.cat - Avís legal i Política de cookies