BREU DESCRIPCIÓ

Enginyeria : Promerit S.L.

Coordinador de riscos laborals: Kubic Consultoria Tècnica

Actualment estem treballant, en la desconstruccíò i sectoritzaciò de 2 naus industrials, a Parets del Vallès.

En aquesta obra, hem fet diferents fases:

  • Desconstrucció de les dues naus
  • Construcció d’un parquing per a 20 cotxes
  • Construcció un nou gual, per entrada de camions i maquinaria pesant

Amb data de 24 de març de 2015, finalitzades les feines de les dues naus de Parets.

Properament, es penjaram més fotos a la Web, de les diferents fases de tota l´obra.

Detall de la placa d´ancoratje al pou de fonamentaciò, de 3x2x2,7m:

Tancament amb bloc de la nova paret:

Detall separaciò entre naus. Al costat esquerre, nova estructura metálica, paret de bloq de 40x20x20 hidrofugat, acabat de façana amb placa minionda de 0,6mm, color Silver. Colector d´aigues pluvials aèri.

Porta anomenada 2, Obra parets. Obertura de forat 5x4m, en façana, montatje d´estructura per soportar la nova porta seccional. Detall a tot el perímetre del remat de planxa de o,6mm, color Silver.

Porta anomeda 4. Comunica interiorment les naus, mesures 5,5x4, Tancament amb porta seccional ràpida, color vermell.

Nova entrada a la nau, rampa d´accès, superficie 22m2, formigonat amb H-25 acabat fratasat amb quarç, i detall de la nova porta de 13ml de llargada, totalment acabada amb el seu motor trifásic.

D'UNA ULLADA

Tipus de projecte Obra nova
Client Promerit S.L.
Data de finalització Juliol 2014
  • Telèfon:
    +34 607 240 726

  • Carrer Font del Capellà 24 1º 08232 Viladecavalls
    Barcelona

Obres i serveis Carmelo

Empresa amb mentalitat de futur i en constant evolució, utilitzem mitjans tècnics d’última generació, garantint així la màxima qualitat en els nostres treballs. Busquem la major implicació i rapidesa en tots els projectes en què intervenim, oferint el millor rendiment i resultat, i així garantim l’opció més òptima per als nostres clients.

Actualitat
© Copyright 2017 obresiserveiscarmelo.com by lawebeixerida.cat - Avís legal i Política de cookies